Muotoilutarinat

Tositarinoita siitä, miten muotoilu auttaa kehittämään toimivia kaupunkeja.

¨

Muotoilu on Suomessa aina kuulunut kaikille. Meillä on paljon upeita esineitä ja rakennuksia, mutta muotoilu vaikuttaa yhteiskunnassa myös paljon syvemmällä. Täällä muotoilijat ovat aina tehneet työtä tavallisten kansalaisten arjen tarpeiden hyväksi. Nyt tarvitsemme toimivien esineiden lisäksi parempia ratkaisuja. Nämä tarinat kertovat siitä, miten muotoilulla voi tehdä parempaa kaupunkia.

Yhteiskunnallisen muotoilun juuret ovat syvällä jälleenrakennuksen ajan Suomessa. Muotoilijat ja arkkitehdit olivat sodan jälkeen mukana rakentamassa ja kehittämässä Suomesta modernia yhteiskuntaa. Nyt Helsingin sitoutuminen muotoiluun jatkaa tätä perinnettä. Kaupunkia tehdään kaupunkilaisille, ja muotoilu auttaa kehittämään ihmislähtöisempää kaupunkia. Se pitää sisällään käyttäjien huomioimista, toimivia palveluita ja ympäristöä, rohkeutta kehittää kaupunkia kokeilemalla, sekä asukkaiden ottamista mukaan kaupungin kehittämiseen.

Joskus täytyy uskaltaa luopua vanhasta, jotta voisi tulevaisuudessa tehdä puhtaalta pöydältä mahdollisimman hyviä ja järkeviä ratkaisuja. Muotoilu on tässä hyvä työkalu. Ihmisten tarpeiden ja odotusten parempi ymmärtäminen auttaa kaupunkia uudistumaan ja tuottaa yhä parempia palveluita. Muotoilijoilla on nimittäin osaamista ja menetelmiä luoda kaupungin kehittäjien ja käyttäjien välille ymmärrystä ja yhteistä suuntaa. Yhdessä rakennamme toimivaa kaupunkia sekä asukkaille että täällä vieraileville. Sukella keräämiimme kokemuksiin ja tietoon muotoilusta!


Pikaopas: näin puhut muotoilusta selkeämmin

Mikä muotoilussa on vaikeasti ymmärrettävää? Millä tavalla muotoilusta voisi puhua niin, että mahdollisimman moni tajuaa, mistä on kyse? Tässä neuvoja parempaan viestintään.

Käsitteet selviksi.

Suomen kielessä on omat sanansa muotoilulle ja suunnittelulle. Sana design taas käsittää molemmat. Siksi design tarkoittaa hieman laajempaa asiaa kuin pelkkä muotoilu tai muodon antaminen: siinä on mukana sekä suunnittelu että tekeminen. Palvelumuotoilu ja kaupunkimuotoilu tarkoittavat myös palveluiden ja kaupunkien suunnittelua. Design-sanaan liittyy myös mielleyhtymä siitä, että tämä asia on mietitty erityisen huolella ja suunniteltu laadukkaasti toimivaksi.

Puhu suomea.

Muotoilusta ja muotoiluajattelusta voi myös puhua ilman asiantuntijakieltä ja monimutkaisia käsitteitä. Kun muotoilusta puhutaan suurelle yleisölle, voi olla hyvä puhua esimerkiksi palvelun sujuvuudesta, ihmisläheisestä suunnittelusta tai siitä, että nyt ajatellaan käyttäjän tarpeita ensin.

Esimerkin voima.

Jos keskustelu puuduttaa, nosta energiatasoa. Kerro, että muotoilu voi tehdä jostakin tutusta, hankalasta asiasta kuten vaikkapa passin uusimisesta ihmisille helppoa ja miellyttävää. Kaikilla on kokemuksia siitä, että joku palvelu ei toimi. Oikean elämän arkiset esimerkit sytyttävät usein ihmisten päässä lampun. Hyviä ideoita saat tämän julkaisun tarinoista.

Muotoilu ei ole pelkkää koristelua.

Muotoilu on kehitystyötä siinä missä mikä tahansa kehitystyö. Jotta muotoilusta olisi mahdollisimman paljon hyötyä kaupunkikehityksessä, sen hyödyt täytyy nähdä pintaa syvemmällä. Usein muotoilu otetaan suunnitteluprosessissa mukaan vasta lopuksi, jolloin tärkeät päätökset ja linjaukset on jo tehty. Tällöin muotoilu on pelkkää ornamenttia, pinnallista koristelua. Mutta jos muotoilu on mukana alusta asti, se voi korvata vanhan tavan toimia ja tehdä palveluista radikaalisti parempia tai aivan uudenlaisia. Siitä syntyy todellista arvoa.

Älä pelkää muotoilu-sanaa.

Muotoilu ei vielä ole kaikille tuttu käsite, kun puhutaan kaupungin kehittämisestä. Moni ei ymmärrä, miten muotoilu liittyy kaupunkiin, päätöksentekoon tai siihen, miten julkisia palveluita järjestetään. Uusi sana ja käsite tulevat kuitenkin tutuksi vain käyttämällä. Käytä rohkeasti muotoilu-sanaa, mutta muista aina selittää, millaista tekemistä se tässä yhteydessä tarkoittaa.

Kerää ja seuraa numeroita.

Suomi on insinöörien maa, joten muotoilun pitää todentaa itsensä olemassaolevaksi ja uskottavaksi toiminnoksi. Muotoilun hyödyt esitetään usein lähinnä pehmeänä tietona. Kovat numerot ja tilastot auttavat perustelemaan sitä, miksi muotoilu kannattaa. Selvitä esimerkiksi, miten asiakastyytyväisyys muuttui muotoiluprojektin aikana tai miten palvelun tuottaminen uudella tavalla vaikutti kustannuksiin.

Puhu myös keskeneräisistä asioista.

Muotoiluun kuuluu kokeileminen ja keskeneräisyyden sietäminen. Kun kerrot sellaisistakin asioista, jotka eivät vielä ole täydellisen valmiita, saat arvokasta tietoa ja uusia ideoita. Voit jopa huomata, että suuntaa kannattaa muuttaa kokonaan. Ei kannata viestiä vain yhteen suuntaan: juttele jatkuvasti ihmisten kanssa ja kuuntele käyttäjiä.

Viesti mieluummin enemmän kuin vähemmän.

Muillakin kuin muotoilijoilla on oikeus puhua muotoilusta. Kaikkien kaupunkia kehittävien pitäisi puhua siitä! Muotoilusta kannattaa siis puhua mieluummin liian paljon kuin liian vähän. Puhu asioista tunteella, jotta ihmiset muistavat sanasi. Muotoilijan on tärkeää kyetä kertomaan selkokielellä, mitä hyötyä hänen työstään on kaupungille ja ihmisille. Kaupunkilainen, jos haluat tutustua muotoiluun paremmin, kysy rohkeasti ammattilaisilta. Heidän pitäisi osata kertoa työstään niin, että kuka tahansa ymmärtää.