Mistä kyse: Muotoilu ja Helsinki

 

Helsinki tunnetaan maailmalla siitä, että muotoiluajattelu ulottuu läpi kaupungin, ylimpään johtoon saakka. Suomen Muotoilusäätiön johtavan asiantuntijan Jorma Lehtosen mukaan se johtuu koulutuksesta. Sitä tarvitaan kuitenkin lisää.

2015

 

Muotoilun hyödyntäminen kaupunkien kehittämisessä on vielä uutta, mutta Helsingissä muotoilu on jo kirjattu kaupungin strategiaan. Mitä Helsingissä on tehty oikein?

JL Koulutus on erittäin suuressa roolissa muotoiluajattelun läpiviemisessä Helsingissä. Suomi tunnetaan kansainvälisesti muotoilun kärkikouluttajamaana, ja se näkyy vahvimmin Helsingissä. Aalto-yliopisto on tehnyt suuren työn muotoilun merkityksen nostamisessa kaupunkipalveluiden kehittämisessä.

Helsingin kaupunki on osannut tehdä muotoilun ymmärrettäväksi ja kertoa sen hyödyistä virastoille ja virkamiehille. Merkittäviä toimijoita Helsingissä ovat myös Design Forum Finland ja Ornamo, jotka puhuvat muotoilun puolesta.

On myös tärkeä huomata, että pääkaupunkina Helsinki houkuttelee muotoilutoimistoja sijoittumaan Helsinkiin: 85 prosenttia Suomen muotoilutoimistoista sijaitsee täällä. Vastavalmistuneet ja yrittäjät haluavat Helsinkiin, jolloin siitä tulee muotoilun keskittymä. Vaikutus valuu väkisinkin kaupungin virkamiehistöön ja johtoon.

Mitä voitaisiin vielä tehdä paremmin?

JL Helsingissä ollaan muotoilun soveltamisessa vielä kokeiluasteella. Olemme kuitenkin matkalla kohti syvempää design thinkingiä, ja se on hieno asia. Muotoiluajattelun syvempään omaksumiseen tarvitaan poliitikkojen, virkamiesten ja kansalaisten kouluttamista muotoilun ymmärtämiseen. Koulutus poistaa muotoilun mystisyyttä, jolloin virkamiehet hyväksyvät muotoilun menetelmät paremmin. Usein luullaan, että ”alvaraaltolaiset” muotoilijat tulevat katsomaan palveluita taiteellisesta näkökulmasta.

On tärkeää näyttää, mitä muotoilija oikeasti tekee ja mitä menetelmiä työhön kuuluu.

Mihin suuntaan Helsinki on menossa?

JL Nyt seurataan mielenkiinnolla, otetaanko esimerkiksi muotoilua hallintoon ja viedäänkö sitä opetettavaksi peruskouluihin. Toivotaan, että Helsingin kaupungin hallintorakenteessa on tulevaisuudessa enemmän kuin yksi tai kaksi muotoilijaa. Pelkkä hanke ei riitä muotoiluajattelun jalkauttamiseen, vaan muotoilun menetelmien pitää olla pysyvä osa palveluiden rakenteita. Vasta silloin muotoilu jää kaupungin toimintaan todellisesti.


Lue seuraavaksi

Mistä kyse:

Kun puhumme muotoilusta, tarkoitamme usein designia. Se on samaan aikaan ajattelua ja tekemistä. Kaupungeissa nämä on kuitenkin erotettu: virkamiehet suunnittelevat, ja sitten hankitaan jostain toteuttajat. Nyt suunnittelu ja teot pitää yhdistää, sanovat Marco Steinberg ja Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen.

Muotoilun muutos

Mistä kyse:

Älykkäässä kaupungissa julkisten palveluiden käyttäminen on yksinkertaista ja jopa mukavaa, sanovat Helsingin kaupungin tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Jaakko Salavuo sekä kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikön päällikkö Santtu von Bruun.

Smart City -ajattelu

Mistä kyse:

Käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla syntyy palveluita, joille kansalaisilla on oikeasti tarve, sanovat Aalto-yliopiston muotoilun professori Turkka Keinonen ja Espoon palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Mistä kyse:

Maailmalla on harvinaista, että muotoilu on kirjattu jopa kaupungin viralliseen strategiaan. Helsinki on osannut tehdä muotoilun hyötyjä ymmärrettäväksi jopa virkamiehille, sanoo Suomen Muotoilusäätiön johtava asiantuntija Jorma Lehtonen.

Muotoilu ja Helsinki

Mistä kyse:

Osallistava suunnittelu on hedelmällisintä, jos mukana on loppukäyttäjien lisäksi ihmisiä muistakin sidosryhmistä. Silloin onkin kyse yhteissuunnittelusta, sanovat Kuntaliiton innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen ja Aalto-yliopiston muotoilun professori Tuuli Mattelmäki.

Osallistava suunnittelu

Mistä kyse:

Muotoilun käyttö kaupunkien kehittämisessä tulee tarjoamaan muotoilijoille paljon töitä lähivuosina. Erilaiset julkiset toimijat haluaisivat ostaa muotoiluosaamista, mutta ensin pitäisi osata tehdä hyvä tarjouspyyntö, sanoo Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -hanketta luotsannut Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen.

Muotoilun kilpailuttaminen